1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Zo života ZD ECAV
 6. /
 7. Čerpanie finančného príspevku z Dištriktuálnej podporovne ZD ECAV

Čerpanie finančného príspevku z Dištriktuálnej podporovne ZD ECAV

Vážené  cirkevné zbory ZD ECAV,

celoročne máte možnosť čerpať finančné prostriedky z fondu DiPo Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa poskytujú cirkevným zborom dištriktu formou:

 1. nenávratného príspevku na:
  a) sanáciu škôd vzniknutých živelnými pohromami (požiar, povodeň a pod.)
  b) riešenie havarijných situácií
  c) iné, mimoriadne závažné výdavky cirkevného zboru
 2. návratného príspevku – pôžičky na:
  a) stavbu nových cirkevno – zborových objektov
  b) opravy a rekonštrukcie cirkevno-zborových objektov
  d) sanáciu škôd a riešenie havarijných situácií
  e) iné, mimoriadne závažné výdavky cirkevného zboru

 

Bližšie informácie o čerpaní  a poskytnutí finančných príspevkov nájdete viď link:

ŠTATÚT DIŠTRIKTUÁLNEJ PODPOROVNE ZD ECAV

Žiadosť o príspevok z DiPo ZD (tlačivo)

Zdieľať na sociálnych sieťach