1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Deň matiek aj pre ženy z Ukrajiny v Modre-Kráľovej

Deň matiek aj pre ženy z Ukrajiny v Modre-Kráľovej

Na Deň matiek 8. mája sa v evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej uskutočnili dve ďakovné podujatia. Počas hlavných Služieb Božích mamy a staré mamy dostali od svojich detí a vnúčat kytičku uvitú z veršíkov a piesní sprevádzaných na novom digitálnom piane. Po vystúpení deti odovzdali svojim mamám a starým mamám ako prejav vďaky kytičky s venovaním, vlastnoručne vyrobené z papiera na nedeľnej detskej besiedke, a tiež živé kvety. Na Službách Božích bola vyhodnotená dochádzka detí na nedeľnú besiedku a tiež sme zablahoželali dvom úspešným riešiteľom celoslovenského kola z Biblickej olympiády.
Na Deň matiek sme v Modre-Kráľovej nezabudli ani na ženy-matky z Ukrajiny a ich deti, ktoré našli dočasné útočisko v pastorálnom obvode miestneho evanjelického cirkevného zboru, a to konkrétne vo vzdelávacom stredisku Univerzity Komenského v Modre-Harmónii. Ukrajinské matky s deťmi sa hromadne  zúčastnili popoludňajšieho kultúrneho podujatia pod názvom „Som s Tebou“, ktorým sme hosťom u nás dočasne bývajúcim chceli vyjadriť našu spolupatričnosť a súcit v týchto pre nich ťažkých časoch a tiež im sprostredkovať kúsok domova prostredníctvom ukrajinských melódií a biblických a modlitebných textov v ukrajinčine. Duchovným aj kultúrnym programom sprevádzala zborová farárka. Do ukrajinčiny tlmočila Oľha Ružeková, členka cirkevného zboru. Súčasťou programu nabitého emóciami boli aj piesne a vinše detí z cirkevného zboru a aj z Ukrajiny. Pri východe z kostola obaja bratia kurátori a brat dozorca venovali ukrajinským matkám kvety. Po pohostení a rozhovoroch pred kostolom sme sa rozlúčili v nádeji, že sa stretneme opäť.
Podujatiu s našimi priateľmi z Ukrajiny v kostole predchádzala finančná zbierka v cirkevnom zbore nákup chladničiek do izieb, kde sú odídenci ubytovaní, a  tiež osobné pozvanie žien do kostola na Deň matiek.
Pri slávení Dňa matiek pre ženy  z Ukrajiny ďakujeme celej rodine Cibulovej za profesionálne hudobné vystúpenia na klavíri, husliach, violončele a gitare, Janke Kintlerovej za kvety, sestrám presbyterkám cirkevného zboru a Viedenským pekárňam za občerstvenie a Bratislavskej tlačovej misii za povzbudzujúce letáčiky v ukrajinčine.
Obe podujatia na Deň matiek v Modre-Kráľovej sa mohli zrealizovať aj vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie, ktorá finančne prispela na projekt „Piano pre obnovu komunitného života“, a tiež vďaka dotácii Západného dištriktu ECAV na zakúpenie digitálneho piana do kostola.
Programy ku Dňu matiek v Modre-Kráľovej je možné sledovať aj na YouTube kanáli CZ ECAV Modra-Kráľová:

https://www.youtube.com/watch?v=AnhezUAd3XQ
https://www.youtube.com/watch?v=B0JqZdG7UvM

Sidonia Horňanová
zborová farárka v Modre-Kráľovej

Foto:  MgA. Lea Lovišková

Zdieľať na sociálnych sieťach