1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Desať rokov je desať rokov…

Desať rokov je desať rokov…

Veriaci Kremnického cirkevného zboru si nedeľu 20. augusta spríjemnili záhradnou párty. Uskutočnila sa pri príležitosti 10. výročia pôsobenia zborového farára Jozefa Paceka v cirkevnom zbore Kremnica.

Podujatie začalo ďakovnými službami Božími v chráme Božom v Kremnici. Zborový farár si v kázni slova Božieho zaspomínal na prvé stretnutia s viacerými bratmi a sestrami, ako aj na celkom prvé služby Božie v našom cirkevnom zbore. Vyjadril sa, že v deň svojich narodenín, 15. augusta pred desiatimi rokmi, dostal náš cirkevný zbor do daru, a že s odstupom času to tak aj vníma, že sme pre neho darom. Kázeň založil na slovách 147. žalmu, pretože práve na tieto slová Písma Svätého kázal aj celkom prvýkrát, 18. augusta 2013. Stručnou charakteristikou zhodnotil svoje pôsobenie a všetko doplnil aj prezentáciou množstva fotografií, dokumentujúcich najmä misijnú činnosť, vzácne stretnutia, vytváranie a upevňovanie vzájomných medziľudských vzťahov. Odpovede na otázky: či toho bolo málo, a či veľa, čo sme spoločne za desať rokov prežili, ponechal na každom z nás.

V závere služieb Božích odzneli viaceré pozdravy a gratulácie, slová vďaky za Božie vedenie a požehnanie, slová uznania, ale i prianí do budúcich dní a rokov požehnanej služby nášho zborového farára.

Po skončení služieb Božích zborový farár pozval veriacich do farskej záhrady k bohatému občerstveniu, kde bol už vopred pripravený guláš, všetko na grilovanie a ostatné dobroty. Pri dobrom jedle, ale aj milom slove a vzácnom spoločenstve zotrvali bratia a sestry do neskorých popoludňajších hodín. Sme vďační Pánu Bohu za takéto nadovšetko milé a vzácne spoločné chvíle, budujúce naše vzťahy a spoločenstvo. „Hospodin buduje Jeruzalem!“ (Ž 147, 2) „Jeruzalem, zvelebuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha!“ (Ž 147, 12).

Božena Schniererová, presbyterka

Zdieľať na sociálnych sieťach