1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Detský tábor a vzdelávací výlet aj pre ukrajinské deti

Detský tábor a vzdelávací výlet aj pre ukrajinské deti

Posledný júlový týždeň (25.07. – 31. 07.) sa na pôde evanjelického cirkevného zboru v Modre-Kráľovej uskutočnil denný biblický tábor. Počas tábora deti spoznávali biblické vrchy (Mórija, Sínaj, Karmel, Tábor a Golgotu) pod vedením zborovej farárky. Venovali sa tiež ekologickým témam ako triediť odpad a šetriť životné prostredie.

Súčasťou programu bola aj exkurzia v pekárni, návšteva bezobalového obchodu či pečenie posúchov v novej farskej kuchyni. Nechýbali ani tvorivé dielne – vrátane netradičných techník ako mandala, landart alebo kyanotýpia či jazda na koňoch. Na tábor zavítali aj pracovníci Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktorí deti poučili o miestnej flóre a faune vrátane praktických ukážok listov a živočíchov. Tábor vyvrcholil v nedeľu 31. júla Službami Božími, na ktorých deti predviedli, čo sa naučili a zaspievali niekoľko piesní.

Súčasťou programu v piatok bol aj vzdelávací výlet do Eko Parku Piešťany, ktorého súčasťou je kontaktná ZOO a detské ihrisko. Na pozvanie sa výletu zúčastnili aj deti a ich rodičia spomedzi ukrajinských odídencov žijúci v pastorálnom obvode evanjelického cirkevného zboru v Modre-Kráľovej, ktorí prichádzajú do Modry-Kráľovej na Služby Božie a pre ktorých zbor organizuje príležitostné aktivity.

Za finančnú podporu práce s deťmi a mládežou v Modre-Kráľovej ďakujeme mestu Modra, ktoré dotáciou podporilo projekty miestneho evanjelického cirkevného zboru a tiež OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej, a to konkrétne projekty: Vzdelávací výlet pre deti a mládež, Detský letný tábor, Enviromentálna výchova mladých a Celoročné kultúrne aktivity a verejné vystúpenia detí a mládeže.

Ďakujeme aj REVII – Malokarpatskej komunitnej nadácii za poskytnutie finančnej podpory na zakúpenie a zabudovanie projekčnej techniky v rámci projektu „Nová dekáda Zeleného lesa“ za účelom vzdelávania v komunitnom centre na fare.

 

Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., zborová farárka

Foto: MgA. Lea Lovišková

Zdieľať na sociálnych sieťach