1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Knižná novinka v Tranosciu

Knižná novinka v Tranosciu

Vydavateľstvo Tranoscius prichádza s knižnou novinkou: Božie potešenie v chorobe a trápení – Krátke pobožnosti (Vincent Blažko)
Na človeka, ktorý je chorý, trpí alebo žije v osamelosti, pôsobí Božie slovo, modlitba a duchovná pieseň ako balzam na dušu. Táto útla kniha ponúka desať krátkych pobožností pre chorých a nevládnych, ktorí sa ocitli na nemocničnom lôžku a nemajú možnosť prichádzať do spoločenstva Božieho ľudu. Obsahuje biblický citát, zamyslenie, modlitbu a pieseň. Kniha vznikla z praktickej potreby diakonickej služby našim starším bratom a sestrám v Kristu. Brat farár Vincent Blažko s láskou a ochotou vypracoval krátke pobožnosti a príležitostné modlitby. Keďže aj on bol v posledných rokoch svojho života pre svoj zdravotný stav viac upútaný na domáce prostredie, návšteva Božieho chrámu bola pre neho vždy radostnou udalosťou. Prvý krát toto dielko vyšlo knižne v roku 2007.
Autor Vincent Blažko sa narodil 17.1.1931 v Súľove. Po maturite na žilinskom gymnáziu študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a v roku 1954 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Pozdišovciach a Prešove, bol farárom v Košeci, Dačovom Lome a najdlhšie v Poprade-Veľkej. V rokoch 1989-1992 bol generálnym presbyterom ECAV a v rokoch 1990-1992 pôsobil ako poslanec v Slovenskej národnej rade. Spolu so svojou manželkou organistkou a dirigentkou spevokolu organizovali v popradskom kostole koncerty a jeho piesne možno nájsť v Evanjelickom spevníku i vo Funebráli. Vincent Blažko bol známy aj svojou básnickou, literárnou a výtvarnou tvorbou. Namaľoval vyše 250 diel. Pestrá bola i jeho literárna tvorba. V roku 1996 mu za literárnu tvorbu, duchovnú a obetavú starostlivosť o obyvateľov mesta udelili Cenu mesta Poprad. ThMgr. Vincent Blažko, evanjelický farár, básnik a výtvarník zomrel v roku 2016 vo veku 85 rokov.
Cena: 4,90 €
Knižnú novinku si objednajte na:
mailom predaj@tranoscius.sk,
telefonicky 044/5526343, 0918 828 555 alebo správou na:  facebooku Vydavateľstvo Tranoscius.

Zdieľať na sociálnych sieťach