1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2022

Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2022

Termín na podanie žiadostí je do 17. 01. 2022 do 12:00 hod.

Oprávnený žiadateľ : registrovaná cirkev

Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.

VÝZVY 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRDS na podporu športu na rok 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRDS na podporu ŽPaRV na rok 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRDS na podporu mládeže na rok 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRDS na podporu kultúry na rok 2022

Otázky týkajúce sa procesu podávania žiadostí, dotačného portálu a formálnych náležitostí žiadostí adresujte na dotacie@region-bsk.sk (Oddelenie dotácií Úradu BSK)

Viac informácií nájdete  na :

Webová stránka BSK v časti Dotácie – https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/dotacie/

Webová stránka k BRDS – https://bratislavskykraj.sk/brds/

Formulár žiadosti – https://portal.egov.region-bsk.sk/sluzby/e-form/ks-241112

Zdieľať na sociálnych sieťach