1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. DOTÁCIE NSK NA ROK 2023

DOTÁCIE NSK NA ROK 2023

1/ VÝZVA na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“  na rok 2023

Termín doručenia žiadosti je do 30.09.2022.

Oprávnený žiadateľ je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území NSK a je vlastníkom kultúrnej pamiatky alebo má kultúrnu pamiatku v nájme na minimálne 20 rokov.

Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“
 (PDF 460kB)
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“  na rok 2023   (PDF (233KB)
Čestné prehlásenie žiadateľa (príloha č.1 VZN)  (DOCX 29kB) alebo  (PDF 248kB)
Formulár žiadosti na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2023

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať na oddelení kultúry Úradu NSK telefonicky na čísle: 037/69 259 07 (oblasť národne kultúrne pamiatky).

Bližšie informácie:

https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a141-poskytovanie-dotacii-na-rekonstrukciu-kulturnych-pamiatok

 

2/ Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry na rok 2023. 

Termín doručenia žiadosti je do 30.09.2022.

Oprávnený žiadateľ je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK

 
Všeobecné záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020,
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu,v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s ochorením COVID-19, Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2022, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja
(Účinnosť: 28.04.2022)
 (PDF 614kB)
Výzva Nitrianskeho samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2023  (PDF 356kB)
Čestné prehlásenie žiadateľa
podľa § 4 ods. 2 VZN (príloha č. 1 VZN)
 (DOCX 17kB) alebo  (PDF 605kB)
Formulár žiadosti na podporu kultúry na rok 2023

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať telefonicky na oddelení kultúry Úradu NSK  t. č.: 037/69 259 70, 037/69 259 61 (oblasť kultúry).

Bližšie informácie:

https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a105-poskytovanie-dotacii-na-kulturu

Zdieľať na sociálnych sieťach