1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2022

Poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2022

Výzva  na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2022

Oprávnené územie: Nitriansky samosprávny kraj  

Podporované oblasti:

1/ Kultúra a športhttps://www.unsk.sk/zobraz/obsah/22243

2/ Kultúrne pamiatkyhttps://www.unsk.sk/zobraz/obsah/22242

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať telefonicky na odbore kultúry a športu:

  • KULTÚRA – oddelenie kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne čísla 037/69 259 70, 037/69 259 61
  • ŠPORT – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne čísla 037/69 259 29, 037/69 229 34

3/ Cestovný ruchhttps://www.unsk.sk/zobraz/obsah/22244

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať telefonicky na oddelení: 

  • Oddelenie cestovného ruchu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne  číslo 037/69 259 65 alebo 037/ 69 259 66.

Pri podávaní žiadosti na rok 2022 je potrebné postupovať v zmysle § 5 VZN NSK č. 3/2020 – žiadosť sa podáva výlučne prostredníctvom príslušnej elektronickej služby.

A.1.05-poskytovanie dotácií na kultúru
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a105-poskytovanie-dotacii-na-kulturu  

A.1.14 – poskytovanie dotácií na šport
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a114-poskytovanie-dotacii-na-sport.

A.1.76 – poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu  https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/a176-poskytnutie-dotacie-na-podporu-cestovneho-ruchu 

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 30. 9. 2021.

Oprávnení žiadatelia: aj cirkev

  1. a) obec so sídlom na území NSK – ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja NSK,
  2. b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území NSK, alebo poskytuje služby obyvateľom NSK s výnimkou organizácie, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je NSK.

 

Výzva NSK 2022 – kultúrne pamiatky
Výzva NSK 2022 – kultúra a šport
Výzva NSK 2022 – cestovný ruch

Zdieľať na sociálnych sieťach