1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Výzva – Obnovme si svoj dom

Výzva – Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  vyhlasuje výzvu Obnovme si svoj dom na rok 2024

Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Termín na podanie žiadostí je do 30. novembra 2023.

Oprávnený žiadateľ je registrovaná  aj cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

 

Výzva ma predkladanie žiadostí na rok 2024:

 

Registrácia žiadateľa do ISDS vrátane jednotlivých krokov (registrácia, vyplnenie

formuláru a zaregistrovanie žiadosti) je dostupná na: Portál dotácií Ministerstva kultúry SR (gov.sk)


Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2024

 

Výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca a výpis z registra trestov fyzickej osoby – živnostníka, si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. Súhlas s poskytnutím údajov – formulár na vyplnenie.

UPOZORŇUJEME VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV, NAJMÄ VŠAK OBCE, MESTÁ, VÚC, aby si skontrolovali správnosť zápisu v RPO – štatutárneho zástupcu.

Ministerstvo pre potreby všeobecnej komunikácie so žiadateľmi zriadilo adresu elektronickej pošty dotacie@culture.gov.sk, na ktorú sa môže žiadateľ obrátiť, pokiaľ má doplňujúce otázky.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach