1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Ekumenická púť jednoty v Bratislave

Ekumenická púť jednoty v Bratislave

 

V sobotu 27. apríla 2024 dopoludnia sa konala v poradí už tretia Ekumenická púť jednoty na území mesta Bratislava. Tentokrát ju organizátori z Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy situovali v Petržalke. Myšlienkou ekumenickej púte je putovať spolu ako jedna kresťanská rodina rôznych denominácií od jedného kresťanského kostola ku druhému a spoznať navzájom domáce komunity jednotlivých kostolov.

Účastníkov na úvod privítala Eva Guldanová, predsedníčka Ekumenického výboru ECAV. Ekumenickú púť jednoty otvorila slovami Ž 133. „Aké je dobré a milé, keď sú bratia (a sestry) spolu! … Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.“ Vyjadrila presvedčenie, že aj na tomto podujatí zažijeme radosť z toho byť spolu a prijmeme Božie požehnanie. Putovať chceme spolu tento deň fyzicky, ale rovnako tak aj počas celého roka v zmysle spoločného kráčania životom a týmto svetom, a spoločného nesenia svedectva o našej viere.

Prvým hostiteľom pútnikov bol brat farár David Bázlik z Evanjelického kostola na Strečnianskej ulici, ktorý nás na začiatku pozval do spoločnej duchovnej piesne. Zaujímavo hovoril o histórii petržalských evanjelikov a ich neľahkých začiatkoch formovania svojho zázemia. Tiež neopomenul tragickú históriu nacistického tábora na území dnešnej Petržalky počas Druhej svetovej vojny, ktorú sme zahrnuli do svojich modlitieb. Priblížil nám tiež interiér kostola. Návštevu sme zakončili ekumenickou modlitbou za rôzne úmysly.

Presunuli sme sa pešo i mestským autobusom k nášmu druhému pútnickému zastaveniu – Kostolu svätého Arnolda Janssena na Krupinskej ulici, kde nás už čakal rektor miestneho misijného domu rehole verbistov otec Thomas Tulunga a bohoslovci. Misijný dom slúži na formáciu bohoslovcov z rôznych krajín sveta a ich pestrosť kultúr nám priblížili rozprávaním i piesňou. Dozvedeli sme sa o veľmi početných aktivitách miestnej komunity verbistov i veriacich zameraných aj na misie. Opäť sme návštevu kostola ukončili ekumenickou modlitbou za jednotu kresťanov.

Ďakujeme obom našim hostiteľom za krásne prijatie, otvorenosť a priateľské rozhovory pri štedrom pohostení.

Ivana Šušaníková, Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy
Eva Guldanová, Ekumenický výbor ECAV

Foto: Martin Švorc – Človek a viera; Martin Šefranko

 

Zdieľať na sociálnych sieťach