1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Evanjelické lýceum hľadá riaditeľa/ku školy

Evanjelické lýceum hľadá riaditeľa/ku školy

Západný dištrikt ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky školy pre: Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava

Viac v dokumente PDF    ⬅️

Zdieľať na sociálnych sieťach