1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Festival chrámovej piesne 2022

Festival chrámovej piesne 2022

Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, pozývajú spevácke zbory zo Západného dištriktu na 4. ročník Festivalu chrámovej piesne 2022. Podujatie sa uskutoční 8. októbra 2022 o 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre.

Spevácke zbory sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby), alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) časti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej časti aj označenie pásma, v ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil.

Informovať sa môžete mailom tajomnik@zdecav.sk  alebo telefonicky 0905895264.

Veríme, že spolu prežijeme duchovnou piesňou naplnený a požehnaný deň.

                                                                                     Mária Hroboňová, tajomníčka biskupa ZD ECAV

Festival ZD ECAV propozície 2022

Prihlasovanie do 31.7.2022 – Formulár na prihlásenie

Zdieľať na sociálnych sieťach