1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Kázňové prípravky ZD a VD k Pôstu a Veľkej Noci 2022

Kázňové prípravky ZD a VD k Pôstu a Veľkej Noci 2022

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove a Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku v Zvolene srdečne pozýva kazateľov Slova Božieho a teológov EBF UK na tradičné spoločné online Kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej Noci 2022, ktoré sa budú konať dňa

28. 2. 2022 (pondelok) o 9.00h cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

PROGRAM:

9.00 – Otvorenie, privítanie, informácia o programe kázňových prípraviek
9.05 – Ranná pobožnosť (biskup ZD J. Hroboň)
9.20 – 1. prednáška: Cyklus kázní na tému „Baránok Boží“ + „Kaifáš“
(Mgr. Ján Matis, zborový farár Košice Terasa)
 + diskusia
10.30 – Prestávka
10.45 – 2. prednáška: Cyklus kázní na tému „Pôst na 4 spôsoby“
(Mgr. Peter Mihoč, biskup VD Prešov)
 + diskusia
12.15 – Záver

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú na základe biblických textov z tzv. Nitrianskych perikop, ktoré reflektujú nielen liturgický sviatok ale aj jednotlivé články Augsburského vyznania a v kazateľskej praxi sa často nevyužívajú.

Na online Kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 25. 2. 2022 (piatok) u brata tajomníka biskupa VD M. Cingeľa na: tajomnik@vdecav.sk alebo telefonicky: 0908/368889.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach