1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Dištriktuálny deň v Leviciach

Dištriktuálny deň v Leviciach

V sobotu, 22. apríla 2023 usporiadal Západný dištrikt stretnutie v Športovej hale v Leviciach. Stretlo sa tam vyše 800 veriacich, ktorí prijali pozvanie alebo boli účinkujúcimi na našom Dištriktuálnom dni ZD ECAV.

„Na čom záleží“ bola téma, ktorá sa niesla celým dňom.
Nám záležalo, aby sa pozvaní hostia cítili dobre, aby mali hodnotný program, jedlo, spoločný čas…
Záleží nám na tom, aby cez takéto podujatia bolo hlavne oslávené meno Najvyššieho Boha. Preto sme priniesli kvalitnú hudbu v podaní hud. skupiny aj speváckych zborov, kvalitné slovo cez kázeň a príhovory, hodnotný popoludňajší program, kde sme mohli lepšie spoznať senioráty, ktoré tvoria náš dištrikt. Kvalitné a dobré veci si Pán Boh zaslúži, lebo on pre nás robí všetko dokonalé.
Záleží nám na tom, aby naše plány, stretnutia  boli vždy v réžii toho najlepšieho REŽISÉRA, lebo len vtedy to bude požehnané a krásne.
Ďakujeme:
– Cirkevnému zboru ECAV Levice za veľkú pomoc pri všetkom potrebnom
– bratom biskupom za kázeň a príhovory
– bratovi seniorovi ZVS Jozefovi Pacekovi za pomoc aj moderovanie
– hudobnej skupine z Bratislavy
– domácemu bratovi kantorovi
– speváckym zborom z Diakoviec, Pezinka a BA Legionárskej
– Spoločenstvu evanjelických žien ECAV
– Evanjelickému gymnáziu v Banskej Bystrici a Tisovci
– manželom Kukulovcom z CZ Cerovo
– všetkým, čo sa postarali o naše deti
– našim bratom seniorom, sestrám seniorkám a moderátorovi Štefanovi Chrappovi
– hudobnému zoskupeniu Continental Singers a dirigentke Ivete Viskupovej

Vám všetkým, ktorí ste celú prípravu tohto podujatia niesli vo svojich modlitbách.

Link na archív RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/398867#3

Záznam z popoludňajšieho programu:

Zdieľať na sociálnych sieťach