1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Služby Božie v prírode – Rimavská Baňa

Služby Božie v prírode – Rimavská Baňa

V pondelok, 8. mája sa stretli veriaci Západného dištriktu na Službách Božích v prírode, ktoré sme pripravili spolu s cirkevným zborom Rimavské Brezovo a obcou Rimavská Baňa. Pod gotickým kostolom sa stretlo vyše 500 bratov a sestier.
Pestrý program pripravili Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote, hudobná skupina z Rimavskej Píly, spevokol z CZ  Drienčany, sestra farárka Anna Pástorová Kukulová sa postarala o deti. Historickú prednášku o Malohonte prezentovali brat farár Martin Riecky a sestra farárka Janka Miháliková.
Brat biskup Ján Hroboň poslúžil zvesťou Slova Božieho. Brat farár  Marián Bodolló zabezpečil statické ukážky Klubu vojenskej histórie a pripravil turistický pochod do Kraskova. Účastníci nášho podujatia si mohli pozrieť gotické evanjelické kostoly s odborným výkladom – v Kraskove, Kyjaticiach a v Rimavskom Brezovom.

Veľké poďakovanie patrí sestre farárke Janke Mihálikovej, ktorá sa najviac podieľala na organizácii tohto krásneho a požehnaného dňa, ktorý sme z Božej milosti mohli spolu zmysluplne stráviť v prírode.

Zdieľať na sociálnych sieťach