1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Konvent Západného dištriktu 2021

Konvent Západného dištriktu 2021

V nedeľu 25.7.2021 o 15:00 hod.  sa v CZ Senec uskutočnil Dištriktuálny konvent ZD ECAV, pod vedením predsedníctva dištriktu  sestry dozorkyne Renáty Vinczeovej a brata biskupa Jána Hroboňa.
Na konvente sme zhodnotili život ZD – bohoslužobný aj hospodársky za rok 2020. Zvlášť sme sa venovali témam súvisiacim s dopadom pandémie na život cirkvi, a tiež zákonu o dofinancovaní cirkvi. Konvent prebiehal vo vecnej a konštruktívnej atmosfére.

Zdieľať na sociálnych sieťach