1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Branč 2021- Spomienkové služby Božie

Branč 2021- Spomienkové služby Božie

V pondelok – 5.7.2021  o 10.00h sa uskutočnili už tradične na Branči – Spomienkové služby Božie. O organizáciu podujatia sa postaral cirkevný zbor v Sobotišti.

Sestra farárka Lenka Sedláčková všetkých na úvod privítala, Bohoslužby moderoval brat senior MYS Miroslav Hvožďara.
Slovom Božím poslúžil brat biskup ZD Ján Hroboň, prihovoril sa aj generálny duchovný EPS-ECAV Viktor Sabo.
Milým osviežením celého stretnutia boli piesne od domácej hud. skupiny SMS-ky aj novovzniknutého speváckeho zboru, ktorý si dal názov Podbranč.
Kantorskou službou poslúžil brat Branislav Rybnikár.

Na Branči sa stretlo vyše 450 veriacich bratov a sestier.

Foto: Vladimír Brezinský

Zdieľať na sociálnych sieťach