1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Misijné dni ZD ECAV – Piešťany 2023

Misijné dni ZD ECAV – Piešťany 2023

Víkend po jesenných prázdninách už tradične v našom dištrikte patrí Misijným dňom. Tento rok sme ich pripravili opäť v Piešťanoch, v hoteli Park. Hlavnou témou celého stretnutia bol biblický verš z Ev. podľa Matúša 6 kap. – 21: Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Duchovným slovom  na tento verš nám vo svojich úvahách v piatok večer poslúžili bratia farári – Tibor Jančík, Dávid Bázlik a Peter Mozola.
Deti aj mládež mali počas celého víkendu vďaka Detskej misie a SEMu svoj bohatý program. Do detského programu sme zapojili  aj bábkoherca Martina Žáka. Pripravil divadielko a podelil sa s nami aj so svojím osobným svedectvom.
Hlavným hosťom Misijných dní bol psychológ PhDr. Marek Madro, PhD. Vedie  združenia IPčko.sk, ktoré zabezpečuje pomoc ľuďom v krízových situáciách a je tiež zakladateľom projektu Internetovej poradne pre mladých. Predniesol nám zaujímavú tému – Je OK nebyť OK – o cieľoch, výzvach, chybách a prijatí v našich životoch. V popoludňajšom programe bližšie porozprával o práci odborníkov z IPčka, ktorí sú denne blízko ľuďom, ktorých bolí duša a ocitajú sa v náročných životných situáciách. Pomáhajú nielen na linkách pomoci a v krízových situáciách, ale aj vzdelávaním, workshopmi, osvetovými a preventívnymi kampaňami.
Celý program moderovali manželia Dagmar a Peter Mozolovci. Hudbou nás sprevádzala kapela  L+Band z CZ BA Legionárska. Silným momentom bol sobotňajší večer kde zazneli osobné príbehy pozvaných hostí.
Potešilo nás, že sme mali medzi nami 59 detí, že o naše podujatie majú záujem mladé rodiny. Veríme, že tieto Misijné dni budeme môcť usporiadať aj budúci rok ak  Pán Boh dá.

https://www.facebook.com/zdecav/videos/211643925293207
https://www.facebook.com/zdecav/videos/1405150753685278
https://www.facebook.com/zdecav/videos/1469252200583226

 

Zdieľať na sociálnych sieťach