1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Služby Božie v prírode – Bzovík

Služby Božie v prírode – Bzovík

V utorok, 29.8.2023 usporiadal Západný dištrikt ECAV spolu s Hontianskym seniorátom a CZ Krupina – Služby Božie v prírode. Na hradbách Bzovíka sa zišlo do 500 účastníkov, ktorých neodradil ani dážď, ktorý nás osviežoval počas Služieb Božích.
Do programu boli zapojení duchovní z HOS, a tiež ich spevácke zbory, konkrétne z Dudiniec, Sásy a Babinej, Banskej Štiavnice – odkiaľ so svojím programom vystúpili aj deti.
Kázňami nám poslúžili brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň a brat biskup ECAV v Prahe Marián Čop. Prihovoril sa aj miestny brat farár z Rím. katolíckej cirkvi. Organovou hudbou nás sprevádzal brat kantor z Krupiny Matej Svoren. Celodenný program moderovala Hana Peničková.
Pre všetkých účastníkov bol pripravený skvelý guláš v troch verziách aj výborné zákusky.
Veľa šikovných ľudí sa podieľalo na tomto našom spoločnom podujatí, ktorým srdečne ďakujeme, no zvlášť sestre farárke Anne Kukulovej  z CZ Cerovo, na ktorej pleciach bolo najviac úloh a príprav.

Veríme, že aj do tohto prostredia cez netradičné služby Božie sme priniesli radosť a príjemnú atmosféru aj cez folklór, ktorý znel popoludní, a tiež prednášky brata farára Dubeka, no hlavne nás tešilo Božie požehnanie, ktoré sme cítili celý deň.

MH

Služby Božie:

Foto: Ladislav Kukula

Zdieľať na sociálnych sieťach