1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Pastorálna konferencia ZD ECAV

Pastorálna konferencia ZD ECAV

V pondelok 25.4.2022, na pozvanie brata biskupa Jána Hroboňa, prišli do Zvolena duchovní nášho dištriktu, kde sa konala Pastorálna konferencia ZD. Bolo to výnimočné aj kvôli tomu, že po dvoch rokoch sme mohli usporiadať stretnutie prezenčne.
V prvej časti konferencie prednášal David Patty na tému Revitalizácia cirkevných zborov.
Bratia z EVS Ondrej Kolárovský a Slavomír Slávik pre nás pripravili interaktívny tréning Odolný život – Ako horieť a nevyhorieť.
Tešíme sa, že si bratia farári a sestry farárky našli čas a prišli na Pastorálnu konferenciu, počas ktorej bol čas aj na spoločné rozhovory a spoločné zdieľanie.
Bratovi farárovi Jánovi Oslíkovi ďakujeme za foto.

Zdieľať na sociálnych sieťach