1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Inštalácia a úvod predsedníctva BAS

Inštalácia a úvod predsedníctva BAS

V nedeľu 24.4.2022 sa vo Veľkom Grobe konala slávnosť, kde brat biskup ZD Ján Hroboň slovom Božím a požehnaním uviedol do úradu predsedníctvo BAS. Inštalovaný do úradu seniora bol brat farár Pavel Kollár, ktorý pôsobí vo Veľkom Grobe a uvedený do úradu dozorcu Peter Synak z CZ Bratislava Legionárska.

 

 

 

Foto: Ján Oslík, ev.a.v. farár Modra

Zdieľať na sociálnych sieťach