1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. SYNODA 2021

SYNODA 2021

V sobotu 3.7.2021 zasadal najvyšší orgán ECAV  – Synoda – v Trenčianskych Tepliciach.

Synoda je od roku 1993 zákonodarným a najvyšším správnym orgánom ECAV na Slovensku a zasadá minimálne raz ročne. Tvorí ju predsedníctvo cirkvi, členovia predsedníctiev dvoch dištriktov, členovia predsedníctiev 14 seniorátov, generálny právny zástupca, zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a delegáti seniorátov. Každý seniorát volí dvoch delegátov (jedného ordinovaného a jedného neordinovaného), spolu 64 členov.

Foto: Ľubo Bechný

Zdieľať na sociálnych sieťach