1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Veľkonočná nedeľa v Rajke

Veľkonočná nedeľa v Rajke

V nedeľu, 17.4.2022 o pol desiatej hodine sme sa stretli v evanjelickom kostole v Rajke. V tomto mestečku žije veľa Slovákov a túžia mať služby Božie v slovenskom jazyku.
Maďari a Slováci po stáročia žijú vedľa seba, teraz pri aktuálnom vojnovom konflikte na Ukrajine si ešte viac uvedomujeme ako dôležitá je vzájomná tolerancia a pochopenie. Aj preto nás potešilo, že pozvanie na služby Božie prijal aj brat biskup János Szemerei z Maďarska,  starosta obce Rajka Vince Kissa a zástupci ministerstva kultúry.
Kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup Ján Hroboň, liturgovali duchovní z CZ Bratislava Petržalka sestra farárka Eva Kolesárová a brat kaplán Martin Kmec, ktorí sa o toto spoločenstvo v Rajke starajú. V programe zazneli aj Biblické písně Antonína Dvořáka v podaní operného speváka Martina Mikuša.
Na záver sa obaja biskupi spolu s veriacimi spoločne odobrali k pamätníku, ktorý pripomína násilnú deportáciu nemeckých obyvateľov Rajky po druhej svetovej vojne. Práve Nemci v minulosti tvorili základ komunity evanjelikov v Rajke, práve oni dali tvár aj miestnemu evanjelickému kostolu. Biskupi sa tu spoločne pomodlili za mier a porozumenie medzi národmi i na pamiatku pohnutých dejín miestnych evanjelikov.

Zostrih zo služieb Božích:

Zdieľať na sociálnych sieťach