1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Hudba ušami násťročných

Hudba ušami násťročných

V rámci zasadnutia školského výboru ZD ECAV, ktorý sa bude konať dňa 9.3.2023 o 10.00h v zasadačke BÚ ZD ECAV vo Zvolene, zaznie prednáška na tému: Hudba ušami násťročných.

Je dôležité nájsť si cestu a priblížiť sa kresťanskou hudbou dorastu a mládeži, či je to v zbore alebo na školách.

Prednáška  je rozdelená na dve časti:

Teoretická časť obsahuje:

– vysvetlenie základných princípov žánrov, obľúbených medzi dnešnou mládežou

-komparuje sekulárnych umelcov s kresťanskými umelcami a porovnáva ich špecifiká, podobnosti a odlišnosti

-v prakticko-názornej časti opisuje spôsob distribúcie hudby v dnešnej dobe (špecifiká Youtube, Spotify…)

– podáva informácie a o konkrétnych kresťanských umelcoch, ich hudobnom zaradení, pôsobnosti a konkrétnych ukážkach z ich tvorby

Praktická časť- končí prepojením týchto informácií, ktoré odzneli v priebehu prednášky, s praktickým využitím v práci s dorastom a mládežou

Prednášajúci : Tomáš Ilavský, Tomáš Ilavský – SEM – Spoločenstvo evanjelickej mládeže

pracuje v mládežníckej organizácii SEM, kde z povahy organizácie pracuje na rôznych projektoch zameraných na mládež (napr. prevenčné koncerty na školách, metodický portál pre pracovníkov s mládežou „idea“ a i.). Okrem toho je básnik, textár, zvukár, interpret, spoluzakladateľ: vydavateľstva, nahrávacieho štúdia a v neposlednom rade aj hudobného zoskupenia „Isaac Records“. Hudbe sa aktívne venuje od roku 2012. Za týchto 11 rokov sa mu podarilo vydať 2 albumy, básnickú zbierku, 3 projekty ako zoskupenie Isaac Records a spolupracoval na ďalších desiatkach projektov. Pri vzniku a spracovaní témy mu pomáhala manželka, ktorá prispela odborným muzikologickým pohľadom.

 

Chceme ponúknuť možnosť zúčastniť sa prednášky Tomáša Ilavského aj ostatným bratom farárom a sestrám  farárkam v našom dištrikte, preto v prípade záujmu kontaktujte svojho školského dekana v senioráte Školský výbor – Západný dištrikt ECAV na zdecav.sk), ktorý potvrdí počet záujemcov zo seniorátu a s ktorými viete prísť na BÚ ZD spoločne.

 

Účasť školskí dekani nahlásia do 7.3.2023 na email predsedu ŠV ZD Mgr. Petra Weisa: weispeterpavel@gmail.com.

 

Tešíme sa na stretnutie pri podnetnej prednáške.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach