1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. JESENNÝ DIRIGENTSKÝ KURZ II.

JESENNÝ DIRIGENTSKÝ KURZ II.

Milí priatelia, milí dirigenti, prijmite pozvanie na JESENNÝ DIRIGENTSKÝ KURZ II. v priestoroch evanjelického a. v. farského úradu v Liptovskom Mikuláši (Tranovského 6) v sobotu 19. novembra 2022 (9:30 – 16:00).

Lektori: Mgr. art. Mária Jašurdová, ArtD. a doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD.

Kurz organizuje Výbor cirkevnej hudby a hymnológie (VCH a H) ECAV a Edukačno-misijné centrum (EMC) ECAV. Účastnícky poplatok je 20 € (zahŕňa organizačné náklady). Cestovné a obed je v réžii účastníkov kurzu.

Prihlasovanie prebieha do 13. novembra (nedeľa) 2022 formou tohto online formulára. Prihláška bude akceptovaná až po úhrade poplatku na účet EMC. Radi pomôžeme aj s vyplnením tejto online prihlášky: https://docs.google.com/forms/d/1qBQx5tx2-qA72_7pjQrW_L50tBLWYrMfRE_67DFPRig/viewform?fbclid=IwAR1KNjBwaDszqrX-jpr1G8rbO9Znls1uQT6_r0IMIXXTp0MN99joqD21-Io&edit_requested=true

Tešíme sa na vás.
doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD. – odborný garant kurzu (člen VCH a H ECAV)
a
ThDr. Matej Oráč, PhD. – technické zabezpečenie
(koordinátor vzdelávacích aktivít EMC ECAV)
kontakt: orac@esspo.sk a tel. kontakt: 0918 828 351

Zdieľať na sociálnych sieťach