1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Jesenné semináre pre neordinovaných

Jesenné semináre pre neordinovaných

Dve nedele po sebe, 2. 10. 2022 a 9. 10. 2022, sa uskutočnilo v našom dištrikte tretie kolo seminárov pre najbližších pracovníkov cirkevných zborov ZD. Interaktívne tréningy pre nás pripravujú pracovníci EVS – Ondrej Kolárovský a Slavomír Slávik.

Hovorili sme o tom, prečo je dôležité pre celú kultúru nášho CZ uvedomiť si, aké sú hodnoty nášho spoločenstva, čo všetko z toho prirodzene vyplýva. Vízia je dôležitá, pretože ukazuje do budúcnosti, a tiež si účastníci mohli prakticky vyskúšať ako tvoriť ciele pomocou systému S.M.A.R.T. a v čom je rozdiel medzi cieľmi a aktivitami. Po dvoch kreatívnych workshopoch mali jednotlivé tímy z cirkevných zborov konkrétne výstupy, s ktorými po návrate domov môžu ďalej pracovať.

Teší nás, že niektoré pracovné skupinky z CZ chodia vo väčšom počte a sprevádza ich aj ich duchovný, má to lepší vplyv na dosiahnutie výsledného efektu, ktoré naše semináre chceli priniesť pre rast a rozvíjanie sa cirkevných zborov. Jeden termín seminára, ktorý mal byť vo Zvolene sme museli zrušiť, pre malý záujem okolitých seniorátov a ich CZ.

Ďakujeme Evanjelizačnému stredisku (EVS) za novú formu vzdelávania, ktorú prinášajú do našej cirkvi, tiež cirkevným zborom v Galante a Trenčianskych Stankovciach, že už druhýkrát prijali naše semináre do svojich cirkevných zborov, bratovi farárovi Miroslavovi Kerekrétymu a sestre farárke Jarmile Petrulovej, že boli nápomocní pri všetkom, čo sme potrebovali k vydarenému priebehu nášho podujatia.

MH

Zdieľať na sociálnych sieťach