Spravodajstvo

Spravodajstvo

Zborový deň CZ ECAV Drienovo

Evanjelici z matkocirkvi Drienovo a dcérocirkvi Čabradský Vrbovok /Hontiansky seniorát/ sa zišli v šiestu nedeľu po Svätej Trojici, 11. júla

Viac »