Spravodajstvo

Spravodajstvo

Nedeľa vďačných spomienok

            Takýmto prívlastkom  by bolo možné nazvať  1. nedeľu po Veľkej noci 16. apríla 2023 v Cirkevnom zbore Bratislava Legionárska.

Viac »