1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci

Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci

Milí naši ordinovaní bratia a sestry,

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove a Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene srdečne pozýva kazateľov Slova Božieho a teológov EBF UK na tradičné spoločné Online kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej noci 2024, ktoré sa budú konať dňa 12. 2. 2024 (pondelok) o 9. 00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

 

PROGRAM:

9.00 – Privítanie účastníkov, predstavenie témy, prednášateľa a programu

9.05 – Ranná pobožnosť (Ján Hroboň – biskup ZD ECAV na Slovensku)

9.20 – Prednáška Impulzy z Lutherovej „teológie kríža“ pre naše pôstne a veľkonočné kázanie

            (Mgr. Ivan Eľko – generálny biskup ECAV na Slovensku) 

10.30 – Diskusia

11.00 – Záverečné slovo (Peter Mihoč – biskup VD ECAV na Slovensku)

11.15 – Záver

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú.

Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 9. 2. 2024 (piatok) u brata tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.skmarekcing@gmail.com alebo telefonicky: 0908/368889.

Zdieľať na sociálnych sieťach