1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej noci 2023

Kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej noci 2023

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove a Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene srdečne pozýva kazateľov Slova Božieho a teológov EBF UK na tradičné spoločné Online kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej noci 2023, ktoré sa budú konať dňa 20. 2. 2023 (pondelok) o 13. 00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

 PROGRAM:

Otvorenie, privítanie, informácia o programe kázňových prípraviek
Pobožnosť  – biskup ZD J. Hroboň
Prednáška „Prečo sa postíme a Pán Boh nereaguje (exegéza Iz 58)“ – doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD.
diskusia
Záverečné slovo – biskup VD P. Mihoč
Záver

 

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú.

Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 17. 2. 2023 (piatok) u brata tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.skmarekcing@gmail.com alebo telefonicky: 0908/368889.

 

K prednášajúcemu:

Doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD. (1968) je absolventom TU v Košiciach – v odbore Výpočtová technika a informatika. Vyštudoval však aj biblické vedy na Wheaton Graduate School v Illinois (USA). Pred – doktorandský program absolvoval na Luther Seminary v St. Paul (USA). V rokoch 2003 – 2008 absolvoval University of Oxford (UK) v odbore orientalistika a získal PhD. Bol pri vzniku Biblickej školy ako aj Centra kresťanského vzdelávania v Martine, ktorého je momentálne riaditeľom. Prednášal na Katedre náboženských štúdií FHV ŽU. Momomentálne vyučuje na Katedre biblických a historických vied TF TU v Trnave. Dlhodobo sa venuje prekladu a výkladu Knihy žalmov i Izaiáša. Od roku 2008 sa podieľa spolu s ďalšími slovenskými biblistami, teológmi a filológmi na edícii Komentárov k Starému zákonu. V Slovenskom rozhlase na Rádiu Devín moderoval reláciu Nad Slovom.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach