1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 2023

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 2023

Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR otvára možnosti uchádzať sa o poskytnutie finančných prostriedkov na realizovanie projektov v rôznych oblastiach. Hlavným zámerom je podporiť projekty, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov a majú regionálny alebo celospoločenský dosah.

Oprávnený žiadateľ : okrem iných aj registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Termín: do 28.2.2023 sa môžete uchádzať o podporu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR.

Oblasti podpory sú:

  1. Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov
  2. Budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry obce alebo mesta
  3. Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry obce alebo mesta

 

Všetky ďalšie dôležité a doplňujúce informácie sú dostupné v dokumente:

https://www.vlada.gov.sk/poskytovanie-financnych-prostriedkov-z-rozpoctovej-rezervy-predsedu-vlady-sr/?csrt=14441461655126046492

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára.
Oblasti podpory na rok 2023

Všetky ďalšie dôležité informácie sú dostupné v dokumente Všeobecné podmienky k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a poskytnutiu dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na:

https://www.vlada.gov.sk/share/dotacie/prpv/vseobecne_podmienky_poskytovania_dotacii_z_rezervy_na_zverejnenie.pdf

Zdieľať na sociálnych sieťach