1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Komunikácia a vzťahy v CZ

Komunikácia a vzťahy v CZ

Západný dištrikt ECAV na Slovensku aj tento rok pripravil spolu s Evanjelizačným strediskom pracovné stretnutie – interaktívny tréning pre pracovníkov cirkevných zborov – Semináre pre neordinovaných II.
Tému – Komunikácia a vzťahy v CZ sme priniesli na tri miesta v našom dištrikte.

Prvé stretnutie bolo v sobotu 2. apríla v Galante. Zišli sa tam  bratia a sestry z BAS a DNS. Hneď v nedeľu 3. apríla o 14,00h sme pokračovali s tou istou témou v  zborovom dome v Trenčianskych Stankovciach. Bol dokončený len nedávno a je to veľmi vkusný a elegantný priestor. Prišli tam bratia a sestry prevažne z MYS a POS.
O týždeň v sobotu, 9. apríla bol seminár pripravený v zborovej miestnosti na fare vo Zvolene, pre ostatné senioráty nášho dištriktu.

Témy Komunikácia a vzťahy v cirkevných zboroch sa dobre zhostili prednášajúci Ondrej Kolárovský a Slavomír Slávik. Tí, ktorí sa seminára zúčastnili už minulý rok, vedeli ako taký tréning vyzerá. Pracovné skupinky  z CZ mohli medzi sebou rozoberať problémy vo vzťahoch, v komunikácii, ale dostali aj podnety ako sa s tým popasovať, boli nasmerovaní na to, čo v ich CZ, alebo v tíme presbyterstva zlepšiť, kde majú rezervy, aký má byť líder, ktorý sa venuje jednotlivej oblasti na pôde zboru.

Keďže sme hovorili o tom, že je veľmi dôležitá spätná väzba v tom čo robíme, aby nás to posunulo, budovalo, zaslali sme aj my z dištriktu dotazník účastníkom našich seminárov.
Opýtaní sa vyjadrili, že by uvítali takéto pracovné stretnutia aj na pôde svojich seniorátov, alebo cirkevných zborov. Vyjadrili túžbu, aby na takýto interaktívny tréning spolu s veriacimi, ktorým záleží na budovaní a raste CZ prichádzal aj ich duchovný. V dotazníku spätnej väzby zaznelo aj to, aby sa viac propagovalo takéto stretnutie a to v časovom predstihu, veria, že tak príde viac účastníkov. Ocenili, že sa na seminároch stretli s predsedníctvom nášho dištriktu, sestra dozorkyňa Renáta Vinczeová bola v Galante a brat biskup Ján Hroboň v Trenčianskych Stankovciach a vo Zvolene.

Potrebujeme si medzi sebou budovať dôveru a určite nám všetkým záleží na tom, aby v našich cirkevných zboroch boli zdravé vzťahy, kde nezlyháva komunikácia, ale ľudia sa vedia povzbudiť, tešiť na spoločne strávený čas v spoločenstve veriacich a vytvárať víziu pre svoj CZ aj do budúcnosti. S touto túžbou sme sa rozchádzali do svojich domovov, každý do svojho cirkevného zboru a už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie. Semináre pre neordinovaných III. plánujeme na prvé dva víkendy v októbri 2022, kde prinesieme tému –  Hodnoty, ciele a vízia CZ.

Ďakujeme za pomoc pri organizácii nášho podujatia bratovi farárovi Miroslavovi Kerekrétymu z CZ Galanta, sestre farárke Jarmile Petrulovej z CZ Trenčianske Stankovce a CZ Zvolen za poskytnutie zborovej miestnosti.
Sme vďační, že Pán Boh požehnáva naše stretnutia. Po dlhých mesiacoch v online  priestore, nás teší byť opäť spolu.

Mária Hroboňová

Foto zo seminárov v Galérii

 

Zdieľať na sociálnych sieťach