1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Konvent Západného dištriktu

Konvent Západného dištriktu

V nedeľu, 25. júla 2021 o 14,30 hod. sa v Evanjelickom kostole v Senci uskutoční  zasadnutie dištriktuálneho konventu.
Zhodnotíme život Západného dištriktu po stránke duchovnej aj ekonomickej za rok 2020 a budeme uvažovať aj nad jeho ďalším smerovaním, s Božou pomocou.

Zdieľať na sociálnych sieťach