1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo
  6. /
  7. O konferencii evanjelických teologičiek

O konferencii evanjelických teologičiek

Dnes, 15.7.2021 je to 70 rokov od chvíle, kedy bola do služby farárky v evanjelickej cirkvi na Slovensku ordinovaná prvá žena. Vnímame to ako veľký dar, že vďaka vytrvalosti a odhodlaniu Dariny Bancíkovej bola v našej cirkvi z Božej milosti vytvorená príležitosť, aby aj ďalšie ženy mohli vstúpiť do tejto služby. Zároveň si uvedomujeme, že na uskutočnenie tohto sna bola potrebná odvaha mnohých ďalších mužov a žien. Túžbou Dariny Bancíkovej bolo, aby sa ženy vzdelávali a aby zodpovedne konali službu pri zvestovaní evanjelia. Pri spomienke na túto udalosť sme preto pod záštitou ZED zorganizovali medzinárodnú online konferenciou evanjelických teologičiek. Hovorili sme o tom, čo pre nás znamená vyslanie do služby a s čím je rola farárky spojená. Debatovali sme o rovnocennosti a rovnosti v službe a živote, o autorite a poslaní, o tom, čo to pre nás znamená byť farárkami – a o tom, čo nás v tejto službe trápi aj teší. Záznam prednášok bude k dispozícii cez web ZED-u. Ďakujem všetkým, ktorí sa angažovali pri príprave, všetkým prekladateľkám a prekladateľovi a aj všetkým ženám, ktoré sa konferencie zúčastnili.

Eva Oslíková

Zdieľať na sociálnych sieťach