Misijné dni ZD

Srdečne Vás pozývame na víkendový pobyt do Piešťan – Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2,
v dňoch 10. – 12. 11. 2023.
Je to krásne a tiché miesto, kde sme pre Vás pripravili program so vzácnymi hosťami, nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež.

Rezervácia je ukončená kvôli plne obsadenému hotelu.
Ak chcete prísť iba na program, prihláste sa na tel. č. 0905895264
(Pre tých čo zadali platbu prevodom uvádzame číslo účtu: SK0656000000009700051002 Prima banka, uveďte svoje meno a skratku MD23)

 

Tešíme sa na Vás, veríme, že Pán Boh požehná spoločne strávený čas.

Hlavní rečníci:

PhDr. Marek Madro, PhD.psychológ, ktorý založil projekt Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk. Poradňa je momentálne najvyužívanejšou krízovou linkou dôvery na Slovensku. So svojím tímom psychológov  denne pomáhajú desiatkam mladých ľudí a ročne zachránia stovky mladých pred samovraždou. 

Duchovné slovo: Dávid Bázlik, Tibor Jančík a Peter Mozola

– podujatie moderujú manželia Dagmar a Peter Mozolovci
– hudba – skupina L + Band CZ BA Legionárska
– program pre deti pod vedením Detskej misie, Martina Žáka
– program pre mládež s tímom SEM

 

Začíname v piatok registráciou od 15.00h, končíme v nedeľu službami Božími.

 

Predbežný program, ktorý postupne doplníme:

Piatok – 10.11.2023

15.00 – 17.00  Registrácia a ubytovanie účastníkov
17.30 – 18.30  Večera
19.00  Večerný duchovný program Mt 6, 21 (Dávid Bázlik, Tibor Jančík, Peter Mozola)
– modlitby
– spoločné piesne
– program pre deti
– program pre mládež
20.30 – Ako žijú deti v Afrike? Ako im pomôcť? (Ján Jančo)

Sobota – 11.11.2023

7.30 – 8.00 Ranné modlitby – spoločná tichá chvíľa
8.00 – 9.00 Raňajky
9.30 – 12.00 Dopoludňajší program – prednáška, otázky na hosťa (Marek Madro)
– modlitby
– spoločné piesne
– program pre deti
– program pre mládež
12.00 – 13.00 Obed
13.30 – 15.15 Poradenstvo, voľnočasové aktivity, prechádzka, bazén
15.15 – 16.00  Zrelí na dobu digitálnu  (Janka Nunvářová)
16.00 – 17.15 Moderovaná diskusia s hosťom (Marek Madro)
– divadielko pre deti
17.30 – 18.30 Večera
19.00 Večerný program – príbehy, svedectvá
– spoločné piesne (hudobná skupina L+Band)
– program pre deti
– program pre mládež

Nedeľa – 12.11.2023

7.30 – 8.00 Ranné modlitby – spoločná tichá chvíľa
8.00 – 9.00 Raňajky
10.00 – 11.30 Služby Božie s Večerou Pánovou
12.00 – 13.00 Obed
Záver

Zdieľať na sociálnych sieťach