1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Nový rok s novou dozorkyňou ECAV

Nový rok s novou dozorkyňou ECAV

Srdečne blahoželáme Renátke Vinczeovej za náš Západný dištrikt  k zvoleniu za generálnu dozorkyňu ECAV.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má zvolenú historicky prvú generálnu dozorkyňu. O výsledku volieb boli cirkevné zbory informované 2. 12. 2022. Počas 15-dňovej apelačnej lehoty nebola proti výsledku volieb podaná žiadna žaloba. Cirkevní predstavitelia ECAV sa v zmysle čl. 40 ods. 3 Ústavy ECAV volia na 6 rokov. Voľba generálnej dozorkyne Ing. Renáty Vinczeovej nadobudla právoplatnosť dňa 20. 12. 2022, a jej funkčné obdobie uplynie dňom 20. 12. 2028.

PREDSEDNÍCTVO EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU OZNAMUJE, že slávnostné služby Božie, na ktorých bude inštalovaná sestra Renáta Vinczeová do úradu generálnej dozorkyne ECAV, sa uskutočnia 18. februára 2023 o 10.30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre.
Zo slávnosti bude pripravené aj ONLINE vysielanie.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach