Ordinácia novokňazov

Slávnostné Služby Božie pri príležitosti ordinácie novokňazov sa uskutočnia na 16. nedeľu po Svätej Trojici, 27. septembra 2020, o 10.00 h v evanjelickom kostole a. v. v Necpaloch.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach