1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Pamiatka posvätenia chrámu v Horši

Pamiatka posvätenia chrámu v Horši

Neďaleko Levíc sa nachádza malá dedinka Horša, dnes je už mestskou časťou mesta. Obklopená krásnou prírodou, kde v hornej časti obce na strmej stráni stojí neveľký, ale malebný evanjelický kostol. Začal sa stavať v roku 1820 a o rok bol dokončený a posvätený. Ku kostolu vedú strmé schody. Táto obec je fíliou cirkevného zboru Levice.
V nedeľu 16.5.2021 sa v tomto Božom chráme konala slávnosť Pamiatky posvätenia chrámu – 200 rokov.
Slávnostné služby Božie s príjemnou a požehnanou atmosférou navštívila hŕstka veriacich, počet bol obmedzený kvôli pandemickým opatreniam.
Na úvod všetkých prítomných privítalo predsedníctvo CZ brat farár Martin Riecky a brat dozorca Martin Drdoš. Kázňou poslúžil brat biskup ZD Ján Hroboň. Prihovorili sa aj sestra seniorka DNS Mária Popič a viceprimátor mesta Levice.
Foto v Galérii
Kázeň brata biskupa:

Príhovor sestry seniorky Márie Popič:

Zdieľať na sociálnych sieťach