1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Podmienky pre podávanie žiadostí na podporu z FCŠ

Podmienky pre podávanie žiadostí na podporu z FCŠ

„Podmienky čerpania finančných prostriedkov v zmysle Štatútu fondu pre cirkevné školstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku (ďalej štatút)

 Žiadateľ môže predkladať žiadosť iba v súlade s podmienkami uvedenými v štatúte. Žiadateľ predkladá žiadosť písomne poštou alebo elektronicky, kde je uvedený účel použitia finančných prostriedkov. Súčasťou žiadosti je rozpočet, prípadne cenová ponuka. „

Peter Weis
Roman Žilinčík
predsedníctvo FCŠ

Zdieľať na sociálnych sieťach