Pomoc Ukrajine

Viac ako 26 000€. Toľko eviduje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku od darcov do zbierky pre Ukrajinu. Aktuálne smeruje 15 000€ na účet Evanjelickej cirkvi na Ukrajine.

Do zbierky, ktorá bola vyhlásená vo štvrtok, 24.2.2022, prispeli a prispievajú evanjelici z celého Slovenska. Aktuálne evidujeme sumu 26 000€.

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko je v kontakte s partnermi z Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi Ukrajiny, biskupom Pawlom Schwarzom. Práve z ich strany prišla naliehavá prosba o finančnú pomoc, vďaka ktorej budú môcť zabezpečiť najmä lieky a zdravotnícky materiál. Preto bolo dnes na účet našich partnerov do Charkova, po súhlase všetkých troch predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, odoslaných 15 000€.

Kateryna Nikonorova, zo sekretariátu biskupa Pawla Schwarza píše: „Ďakujeme veľmi pekne za vaše modlitby a podporu. Ak budeme mať ďalšie informácie o potrebnej pomoci, napíšeme vám.“

Novinkou v pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku UKRAJINE, ktorá určite nie je ukončená, je nový transparentný účet vo VÚB: https://tinyurl.com/ecav-ukrajina. Sem môžu záujemcovia posielať svoje dary, o ktorých použití budeme samozrejme informovať. Doteraz platný a zverejnený účet s variabilným symbolom zostane aktuálny, príspevky z neho však budeme smerovať na spomenutý transparentný účet, ktorý dávame do vašej pozornosti a prosíme o jeho prioritné použitie.

Čo sa týka materiálnej pomoci- zbierky sú pripravované v evanjelických cirkevných zboroch naprieč Slovenskom. V CZ ECAV Košice a Prešov, na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach a na Evanjelickej spojenej škole v Prešove pripravujú humanitárne hygienické a potravinové balíčky, ktoré by mali byť v spolupráci s Ekumenickou pastoračnou službou distribuované už v najbližších dňoch v medzi-hraničnom priestore a aj na ukrajinskej časti hranice.

 

Čas plynie veľmi rýchlo, ľudia prúdia cez hranice, treba im pomáhať a jednať veľmi efektívne. Z tohto dôvodu sa už teraz vedenie ECAV obracia na členov našej cirkvi s týmito informáciami a výzvami:

Ak vnímate svoje povolanie do pomoci v úlohe dobrovoľníka, ktorý sa angažuje v oblasti prvého kontaktu na hraniciach, prípadne je schopný rozličných druhov sprievodu, pomoci, či asistencie utečencom v rôznych častiach republiky, prosíme, vyplňte tento jednoduchý formulár. Bude akýmsi odrazovým mostíkom, najmä pri spolupráci so zložkami našej Ekumenickej pastoračnej služby v OZ a OS SR, resp. s orgánmi Ministerstva vnútra, ktoré sa budú oficiálne angažovať v oblasti pomoci utečencom: https://forms.gle/rjQk2JT8vbYkdtwD9

Ak máte možnosť ubytovať vo svojej domácnosti či vo svojej nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte tento formulár: https://forms.gle/vWNw6eoPkNU8JVLQ8

Vyplnením sa k ničomu nezaväzujete, svoj názor máte možnosť kedykoľvek zmeniť. Ide iba o prvotný zber informácií, ktorý sa rozhodla realizovať Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v spolupráci so zložkami Ministerstva vnútra a Ekumenickou pastoračnou službou v OZ a OS SR, aby sme boli pripravení podať pomocnú ruku čo najskôr a hneď, ako to bude potrebné.

 

Stan pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Evanjelickej diakonie, Ekumenickej pastoračnej služby je postavený vo Vyšnom Nemeckom. A DNES potrebujeme dobrovoľných pomocníkov. Prosíme, ozvite sa mladší ľudia, ktorí zvládnete fyzicky náročnejšie podmienky a studené počasie. Napíšte svoj záujem spolu s číslom mobilu na e-mail: ecavdobrovolnik@gmail.com

Každý záujemca sa dohodne s koordinátorom, bratom Michalom Tekelym, na konkrétnej službe- deň, čas aj typ pomoci. (bude denná aj nočná služba) Najlepšie je, ak sa nájde skupina dobrovoľníkov, ktorí prídu spolu na jednom aute (teda 4- 5 ľudí) a budú pomáhať v konkrétnom čase s distribúciou balíčkov, ale aj venovaním sa konkrétnym ľuďom z Ukrajiny, ktorí sa budú v stane chcieť zohriať, prípadne budú čakať na odvoz. Typ a potrebu služby budeme vedieť presnejšie definovať neskôr.

GPS stanu kliknutím na odkaz. šípka

 

 

Zdieľať na sociálnych sieťach