1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Slávnostné služby Božie v Beckove

Slávnostné služby Božie v Beckove

V nedeľu 20.3. bude cirkevný zbor Beckov aj všetci pozvaní hostia, sláviť 205. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.
Kázňou slova Božieho poslúži brat biskup Ján Hroboň.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach