1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Oznamy
 6. /
 7. Poskytovanie dotácií BBSK na rok 2023

Poskytovanie dotácií BBSK na rok 2023

 Banskobystrický samosprávny kraj opäť vyhlasuje výzvy na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK  a na  podporu aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK

Žiadateľom o dotáciu môže byť registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.

Termín podávania žiadostí  na rok 2023 do 30.10.2022 a 30.11.2022.

Banskobystrický samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov BBSK:

 1. Dotácie na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
  (Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2014)

Dotácia poslancov ZBBSK

Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie poslancami ZBBSK na rok 2023 je do 30.11.2022.

 

 1. Dotácie na podporu aktivít/táborov pre deti a mládež
  (Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2019)
  Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie poslancami ZBBSK na rok 2023 je do 30.11.2022.
 1. Dotácie na podporu regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji

(Všeobecne záväzné nariadenie č. 38/2019)
Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2023 je do 31. októbra.2022.

 

 1. a)Oblasť rozvoja cestovného ruchu
 1. b) Oblasť ochrany kultúrneho dedičstva

Platné VZN č. 38/2019 – úplné znenie (Dokument PDF, 326 kB)

Kontakt na technickú pomoc: zamestnanci IT oddelenia na čísle : 0948 169 375. Technická podpora prebieha v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Kontakt na administratívno-finančnú pomoc: odborní referenti oddelenia dotácií. Kontakty tu.

Manuál k elektronickému podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie (PDF_2,2_MB)

Manuál k elektronickému podaniu vyúčtovania dotácie (PDF_1,9_MB)

 

Viac informácií o výzvach BBSK 2023  a link na podanie elektronickej žiadosti

Dotácie BBSK

Zdieľať na sociálnych sieťach