1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Služby Božie v prírode

Služby Božie v prírode

Srdečne Vás pozývame na Služby Božie v prírode, tentokrát do Galanty. V programe si chceme pripomenúť presídlenie Slovákov z Dolnej zeme – pred 75 rokmi.
Začneme službami Božími s dialogickou kázňou brata biskupa ZD Jána Hroboňa a ev. farára v Kanade Dušana Tillingera.
Pozdravia nás aj pozvaní hostia – Marián Čop, biskup ECAV v Prahe a Attila Szpisák ev. farár v Slovenskom Komlóši.
Hudbou poslúžia hud. skupina z Banskej Bystrice CrossRoads, spevácke zbory z Diakoviec a Nitry a detský orchestrik z Bratislavy. Pre deti bude pripravená besiedka.
Po Kremnických Baniach a stretnutí na Branči sa tešíme na Vás – 10.9.2022 o 10.00h v Galante na amfiteátri.

Zdieľať na sociálnych sieťach