1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Poskytovanie dotácií BBSK na rok 2024

Poskytovanie dotácií BBSK na rok 2024

 Banskobystrický samosprávny kraj opäť vyhlasuje výzvy na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK  a na  podporu aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK

Žiadateľom o dotáciu môže byť registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.

Termín podávania žiadostí  na rok 2024 do 30.10.2023 a 30.11.2023.

1.Dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Dotácie podľa VZN č. 25/2014

Účelovo poskytované dotácie určené na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.

  • Dotácia predsedu BBSK

Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie predsedom BBSK na rok 2023 je od 01.01.2023 do 30.11.2023. Na rok 2024 je od 01.01.2024 do 30.11.2024.

  • Dotácia poslancov ZBBSK

Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie poslancami ZBBSK na rok 2024 je do 30.11.2023.

Ďalšie informácie:https://www.bbsk.sk/dotacie-na-podporu-vseobecne-prospesnych-sluzieb-podnikania-zamestnanosti

 

2. Dotácie na podporu aktivít / táborov pre deti a mládež

 

(Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2019)
Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie poslancami ZBBSK na rok 2024 je do 30.novembra.2023.

Ďalšie informácie: https://www.bbsk.sk/dotacie-na-podporu-aktivit-pre-deti-mladez

 

  1. Dotácie na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji

(Všeobecne záväzné nariadenie č. 38/2019)
Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2024 je do 31. októbra.2023.

Platné VZN č. 38/2019 – úplné znenie (323 kB)

Harmonogram vyziev na rok 2024 (96.4 kB)

 

  • Oblasť rozvoja cestovného ruchu

 

Viac informácií o výzvach BBSK 2024  a link na podanie elektronickej žiadosti

https://www.bbsk.sk/sekcie/dotacie

Zdieľať na sociálnych sieťach