1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. Potravinová pomoc pre krajšie Vianoce

Potravinová pomoc pre krajšie Vianoce

V predvianočnom čase veľa našich cirkevných zborov pomáhalo tým „slabším“. Či už krabicami od topánok plnými darov, alebo pozornosťou pre sociálne zariadenia, tiež napečením dobrôt pre zdravotný personál…
V cirkevnom zbore Zvolen pripravilo Centrum zborovej pomoci  potravinovú pomoc. Vďaka štedrosti sponzorov a ochoty sestier a bratov z domáceho cirkevného zboru pripravili do 45 rodín vianočný nákup.
„Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti“. Žalm 145,15-16
Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí do tohto vzácneho diela prispeli akoukoľvek pomocou.
Vianoce sú o dare Božom. Takto aj my v príklade Pána Boha vidíme motiváciu pre nás, aby sme boli ochotní obdarovať. Predovšetkým je to dar, ktorý sme MY všetci dostali od Pána Boha a to Jeho milovaného Syna Pána Ježiša Krista. Na to nikdy nezabudnime a len Jeho sa v živote pridŕžajme. Pán Boh nás posiela medzi bratov a sestry. Tam máme rozdávať Jeho lásku.

Zdieľať na sociálnych sieťach