1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2021   

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2021   

Vanuatu – opäť jedna pre mnohých z nás neznáma krajina, ktorú môžeme spoznať, modliť sa za jej problémy a potreby, a tiež konať a deliť sa. Dá sa to cez zbierku  finančne viditeľným spôsobom,  a tak vyjadriť solidaritu v boji s nespravodlivosťou, chudobou, násilím. SDM 2021 pripravili ženy kresťanky z Vanuatu na tému: „Stavaj na pevnom základe“. Táto téma nám tak mimoriadne a jednoznačne vypovedá o potrebe jediného  istého základu, ktorým je Pán Ježiš Kristus, na ktorom môžeme pevne stáť vo viere aj v dnešných neistých, turbulentných a neznámych časoch v súvislosti s pandémiou COVID – 19.

Tohtoročné slávenie SDM na celom svete bude prebiehať za mimoriadnych a zvláštnych podmienok. Bude sa tak diať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie dňa 5. 3. 2021 aj u nás na Slovensku. Možno sa nebudeme môcť spoločne modliť za Vanuatu a celý svet v našich kresťanských ekumenických zhromaždeniach. Čo ale určite budeme môcť, je  modliť sa individuálne v našich modlitbových komôrkach, či „bublinách“ v rodinách. K sláveniu SDM je všetko pripravené. Potrebné informácie a materiály nájdete na našich  stránkach: www.sites.google.com/site/sdmslovensko, www.facebook.com/sdmslovensko a číslo účtu: SK 250900 0000 0000 1148 5517

Vyzývame našich modlitebníkov a modlitebníčky bez ohľadu na pohlavie, vek a to, kde sa budeme práve nachádzať spojení či pripojení virtuálne, ale určite spojení a zjednotení v Duchu Svätom, aby prevzali a niesli zodpovednosť za tento svet nielen vo svojom okolí, ale aj vo vzdialených krajinách, oblastiach a na ostrovoch Vanuatu.

Pozývame vás, pridajte sa aj v tento mimoriadny pandemický rok dňa 5. 3. 2021 k ekumenickému, globálnemu hnutiu, aby sme spojení vo viere mohli sláviť SDM na modlitbách nielen za Vanuatu, ktoré bohoslužbu pripravilo, ale aj za celý svet a jeho uzdravenie.

Za SDM na Slovensku Aurélia Kerekrétiová

Vanuatu_informácia o krajine

Vanuatu_Bohoslužba_brožúra

Tento materiál je súčasťou bohoslužby a vzdelávacích zdrojov pre každoročnú oslavu Svetového dňa modlitieb (SDM), ktoré pripravil Vanuatský výbor SDM 2021.
Materiály SDM sú vypracované pre výlučné použitie programu SDM organizovaných Slovenským výborom SDM a cirkevnými zbormi. Pre akékoľvek iné použitie sa materiály zo zdrojov WDP nemôžu reprodukovať bez súhlasu medzinárodného výboru WDP (WDPIC).sne a fotografie môžu byť reprodukované – tlačené alebo elektronicky – pre aktivity SDM s označením: „Copyright © 2021 Medzinárodný výbor SDM. Inc (WDPIC). Všetky práva vyhradené.“
Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte: Medzinárodný výbor Svetového dňa modlitieb 475 Riverside Drive Room 729 New York, NY. 10115. USA admin@worlddayofprayer.net – www.worlddayofprayer.net
Zdroj: https://www.sites.google.com/site/sdmslovensko/home?authuser=0

Zdieľať na sociálnych sieťach