1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ:

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ:

SOBOTA – 17. apríl
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00
2. NEDEĽA po Veľkej noci – 18. apríl
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 22.19
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00
Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45
Regina Východ
Božie mlyny 06.15
STREDA – 21. apríl
Rádio Regina
Večerná pobožnosť 17.30 – 18.00
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý
ŠTVRTOK – 22. apríl
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00
SOBOTA – 24. apríl
Rádio Regina
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00
3. NEDEĽA po Veľkej noci – 25. apríl
Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Senici 09.05 – 10.00
Kazateľ: Juraj Šefčík, námestný farár
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00
Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45
Regina Východ
Božie mlyny 06.15
STREDA – 29. apríl
Rádio Regina
Večerná pobožnosť 17.30 – 18.00
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý
…………………………………………………………………………………………….
TELEVÍZIA
SOBOTA – 17. apríl
:2 HISTORY 09.25 – 09.29 Narodeniny Martina Luthera /1521 / a Alexandra Dubčeka /1969/
:3 Malé biblické príbehy 08.40 – 08.45
2. NEDEĽA po Veľkej noci – 18. apríl
:3 Malé biblické príbehy 08.35 – 08.40
PONDELOK – 19. apríl
:3 Štítnický objav 09.00 – 09.24 / rep. 23.35
: 3 Národný hriešnik – Ján Lajčiak 13.50
UTOROK – 20. apríl
:3 Kultúra a náboženstvo 09.00 – 09.29 / rep. 23.35 Artikulárne kostoly
STREDA – 21. apríl
:2 Do kríža 21.55 – 22.45
SOBOTA – 24. apríl
:3 Malé biblické príbehy 08.35 – 08.40
:3 Prenos evanjelických Služieb Božích z Bratislavy – Petržalky 18.00 – 19.00
3. NEDEĽA po Veľkej noci – 25. apríl
:2 Prenos evanjelických Služieb Božích z Bratislavy – Petržalky 10.00 – 11.00
Orientácie 13.15 – 13.40
Slovo 13.40 – 13.45 Príhovor evanjelického a. v. farára Ľuboša Činčuráka
:3 Malé biblické príbehy 08.40 – 08.45
PONDELOK – 26. apríl
:2 Malé tajomstvá veľkých obrazov Svadba v Káne Galilejskej 15.50 – 16.15
STREDA – 28. apríl
:2 Do kríža 22.00 – 22.50
Vypracovala: Emília Mihočová, redaktorka Evanjelického posla spod Tatier

Zdieľať na sociálnych sieťach