Reformačný pozdrav

Ž 46, 7-8

7 Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. 8 Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.

Presne toto prežívame dnes. Situáciu ohrozenia. Národy hučia, kráľovstvá sa kolíšu.
A do toho Hospodinov hlas, len slovíčko …. a všetko môže byť inak. Počúvajme pozorne tento Boží hlas v našej hymne.Nemusíme sa strachom chvieť, lebo Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.

Zdieľať na sociálnych sieťach