1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Seminár pre neordinovaných

Seminár pre neordinovaných

Západný dištrikt ECAV pozýva duchovných, dozorcov, poddozorcov a kurátorov cirkevných zborov na pracovné stretnutie – Seminár pre neordinovaných.
V spolupráci s Evanjelizačným strediskom (EVS) sme  pripravili pracovný interaktívny tréning na tému:  Kto sme, komu slúžime a kam chceme ísť.

Lektori: Mgr. Slavomír Slávik, PhD., Mgr. Ondrej Kolárovský

Seminár prinesie:

  • ako pomôcť dosiahnuť cieľ, ktorý je určený organizáciou,
  • ako pomôcť meniť zažité, neefektívne procesy a spôsoby rozmýšľania,
  • ako pomôcť rýchlejšie reagovať na nové výzvy a vykonať potrebné zmeny v rámci štruktúry zboru.

Účastník  získa predstavu, aké konkrétne kroky by mal urobiť pre zlepšenie práce, služby, organizácie a pod., dostane workbook (pracovný zošit),  prípadne ďalší materiál – je to veľmi hodnotný prvok celého, ktorý posúva človeka v premýšľaní konkrétnejšie dopredu.

Semináre pre jednotlivé senioráty a okolie:

BAS –  (sobota) 4. 9. 2021 o 10,00h – 14,00h  v Modre, jedáleň Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3.
DNS –  (nedeľa) 5. 9. 2021 o 14,00h – 18,00 v Kultúrnom dome  v Diakovciach, č. d. 425.
MYS a POS – (sobota) 18. 9. 2021 o 10,00h – 14,00h v jedálni Strednej odbornej školy, Športová 675,  Stará Turá.
HOS a ZVS –  (nedeľa) 19. 9. 2021 o 14,00h – 18,00 v Kultúrnom dome v Devičí, č. d. 161.
NOS a RIS – (sobota) 2. 10. 2021 o 10,00h – 14,00h v Kultúrnom dome v Tomášovciach, Partizánska 132/7.

Prihlásiť sa môžete mailom: tajomnikzd@gmail.com alebo vyplnením formulára: https://forms.gle/fPNxpLfJtKfPHPLT7    do 27.8.2021.

V maily uveďte svoj cirkevný zbor, počet osôb a miesto na ktoré svojich delegátov prihlasujete, počet obedov (v sobotu o 12.00h) alebo počet večier (nedeľa o 17.00h).

Budeme sledovať priebeh opatrení a riadiť sa aktuálne platnými hygienickými predpismi.
Veríme, že nám pandémia dovolí stretnúť sa.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach