1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Zborový deň CZ ECAV Drienovo

Zborový deň CZ ECAV Drienovo

Evanjelici z matkocirkvi Drienovo a dcérocirkvi Čabradský Vrbovok /Hontiansky seniorát/ sa zišli v šiestu nedeľu po Svätej Trojici, 11. júla 2021, na svojom zborovom dni. Bol o to vzácnejší, že vlani sa neuskutočnil kvôli protipandemickým opatreniam. Zaužívané miesto jeho konania je pod zrúcaninami hradu Čabraď, ale tento rok ním bolo Drienovo. A dôvod? Spätosť s jubileami významných udalostí, viažucimi sa s časťou cirkevného zboru v tejto obci, o čom bude reč ďalej.

Aj keď obloha bola v tú nedeľu zahalená závojom mračien, atmosféru v drienovskom chráme Božom pri oslave trojjediného Pána Boha to nijako nenarušilo. Zborový deň sme teda začali službami Božími aj za účasti vzácnych hostí. Boli nimi: farárka a vedúca Biskupského úradu ZD ECAV na Slovensku Zuzana Žilinčíková s rodinou (tunajšia rodáčka), herečka a pedagogička Ľudmila Swanová s rodinou, ktorú s drienovským cirkevným zborom viaže rodinné puto cez farárku Darinu Bancíkovú (pôsobila tu od 1.augusta 1959 až do svojho zaistenia ŠtB 13.februára 1962) a Eva Riečanová, manželka po zosnulom profesorovi Beloslavovi Riečanovi, bratrancovi Dariny Bancíkovej. Celé naše stretnutie sa nieslo v znamení pripomenutia si 70 rokov od ordinácie tejto prvej ženy do kňazskej služby v ECAV na Slovensku, ktoré uplynulo 15. júla t.r. a tiež vlaňajšieho, pre pandémiu neosláveného, 130. výročia postavenia a posvätenia tunajšej fary.

Na službách Božích liturgovala Zuzana Žilinčíková a Roman Sarvaš, administrátor zboru, ktorý bol aj kazateľom. V kázni na základe slov zo Zjavenia Jána 2,10c zdôraznil potrebu celoživotnej vernosti Pánovi Ježišovi Kristovi, pričom poukázal na prítomnosť tejto vlastnosti aj v pôsobení farárky Dariny Bancíkovej. Život a službu tejto vzácnej sestry v slovnom vstupe pred záverečnou liturgiou priblížila Dana Antošková, zástupkyňa zborovej dozorkyne. Hrou na organe poslúžila Alice Straková, kantorka CZ ECAV Babiná.

Po skončení služieb Božích sa celé zhromaždenie veriacich presunulo ku fare, na ktorej bola odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti spomínaných dvoch jubileí. Akt odhalenia tabule vykonala Ľudmila Swanová, pričom sa zmienila, že drienovská fara je pre ňu v spojitosti s tetou Darinou miesto krásnych aj bolestných spomienok. Vyjadrila tiež vďaku za túto spomienku a všetko s tým spojené. Po zaspievaní piesne „Smieť žiť pre Krista“ sa zhromaždeným prihovoril aj Alfréd Swan, ktorý zborovej dozorkyni Anne Križanovej odovzdal nedávno vydanú knihu spomienok Dariny Bancíkovej „Prebytočný človek! Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie“. Ďalší knižný dar, „Beloslav Riečan – Ale najväčšia z nich je láska“, venovala pani Riečanová.

Neformálna časť zborového dňa potom pokračovala v priestoroch bývalého tábora v Drienove voľnými rozhovormi a spomienkami pri výbornom občerstvení gulášom z diviny, koláčmi a káve, ktoré s láskou pripravili domáci viery. Úprimná vďaka patrí všetkým, čo akokoľvek prispeli k zorganizovaniu tohto cirkevno-zborového podujatia, no predovšetkým Pánu Bohu za načerpanú duchovnú posilu a požehnané chvíle, prežité v bratsko-sesterskom spoločenstve.

                                                                Roman Sarvaš, farár – administrátor v CZ ECAV Drienovo
Foto: Ing. Anna Križanová, zborová dozorkyňa

Zdieľať na sociálnych sieťach