1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Seniorálna slávnosť ZVS

Seniorálna slávnosť ZVS

Chrám Boží v Kremnici bol 1. októbra 2022 miestom veľkej seniorálnej slávnosti Zvolenského seniorátu, keď sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie seniora Zvolenského seniorátu ECAV na Slovensku Jozefa Paceka, kremnického zborového farára.

 

„Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!“

IZ 6:8

 

Zvolenský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku tvorí 18 cirkevných zborov, v ktorých je evidovaných cca 19 250 evanjelikov. Sú v ňom zahrnuté evanjelické cirkevné zbory nachádzajúce sa v štyroch okresoch Banskobystrického samosprávneho krajaBanská Bystrica (Badín, Banská Bystrica, Banská Bystrica – Radvaň, Horná Mičiná, Hrochoť, Hronsek, Ľubietová, Poniky, Slovenská Ľupča), Brezno (Brezno, Horná Lehota, Mýto pod Ďumbierom), Žiar nad Hronom (Kremnica) a Zvolen (Dobrá Niva, Očová, Ostrá Lúka, Zvolen, Zvolenská Slatina). Seniorát patrí do Západného dištriktu. Seniorát sídli v sídle cirkevného zboru seniora.

 

Po slávnostnom vstupe do chrámu, hostí a spoločenstvo veriacich kresťanov úvodným slovom privítali  Peter Weis, zborový dozorca CZ Kremnica a Viera Kadlecová, seniorálna dozorkyňa ZVS. Tento prvý októbrový deň nebol zvolený náhodne. Chrám Boží v starobylej Kremnici mal totiž práve  v tento deň svoje 196. narodeniny, aj keď história Evanjelického cirkevného zboru v Kremnici siaha ďaleko do stredoveku. Presne pred rokom si v Kremnici pripomenuli 500. výročie založenia cirkevného zboru, ako aj 485. výročie konania prvej evanjelickej synody práve v Kremnici.

 

Slávnostný akt inštalácie vykonal generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Eľko. Vo svojom príhovore uviedol, že nie je ľahké byť služobníkom na Pánovej vinici, no je to požehnanie, ak prácu, ktorú vykonávame, robíme s pokorou a láskou voči Pánu Bohu. Funkcia v cirkvi nie je niečo, z čoho človek profituje, ale je to vždy službou a veľkou drinou toho, kto túži byť Božím služobníkom. Po inštalačných otázkach a sľube inštalovaného, odovzdal brat generálny biskup novému seniorovi zápisnicu seniorálneho presbyterstva ZVS, v ktorej boli skonštatované výsledky volieb všetkých 18-tich cirkevných zborov ZVS, a že seniorom ZVS sa stal Jozef Pacek.  Slávnosť inštalácie sa konala aj za účasti farárov väčšiny cirkevných zborov Zvolenského seniorátu, ďalších oltárnych bratov, bratov a sestier, ako aj ďalších významných hostí z iných seniorátov.

 

Mgr. Jozef Pacek sa narodil 15.8.1979 v Trenčíne. Po absolvovaní Základnej školy v Trenčianskych Stankovciach pokračoval v štúdiu na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne a neskôr ako 24-ročný v štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  Za kňaza Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku bol ordinovaný 30. júla 2011 v Púchove. Ako kaplán pôsobil jeden rok v CZ Nové Mesto nad Váhom a jeden rok v CZ Stará Turá a zároveň ako kaplán Považského seniorátu.  15. augusta 2013 začal svoje pôsobenie v cirkevnom zbore Kremnica, kde pôsobí dodnes ako v poradí už 112-ty zborový farár. Od roku 2014 je členom hospodárskeho výboru Zvolenského seniorátu a predsedom Združenia evanjelických duchovných Zvolenského seniorátu a z titulu funkcie aj členom seniorálneho presbyterstva. Od roku 2017 je členom generálneho súdu ECAV na Slovensku. Od roku 2018 je aj členom vnútromisijného výboru seniorátu. V roku 2020 bol zvolený za konseniora Zvolenského seniorátu a v júli 2022 na zborových konventoch všetkých 18-tich cirkevných zborov seniorátu za seniora.

 

Slávnostný akt inštalácie a slávnostnú atmosféru umocnil Kremnický banícky spevácky zbor Fokoš, ktorý od svojho vzniku v roku 2018 pôsobí pod vedením domáceho brata farára Jozefa Paceka;  a takisto pozdrav a vystúpenie detí z cirkevného zboru v Kremnici piesňou „S Bohom nie si ktokoľvek“ pod vedením Martiny Výbošťokovej. Na organe hral Ján Hegeduš a na trubke Laura Kapustová.

 

V závere slávnosti nasledovali pozdravy. Po pozdravoch nasledoval príhovor inštalovaného seniora, brata Jozefa Paceka. Poďakoval všetkým, ktorí ho na ceste viery doteraz sprevádzali. Poznamenal, že to nebola vždy cesta jednoduchá, ale s odstupom rokov vníma, že vo všetkom pôsobila len Božia milosť a požehnanie. Je si vedomý, že práca seniora nie je jednoduchá, no spolieha sa na Božie vedenie. S Jeho pomocou chce budovať aj spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša Krista a zodpovedne viesť túto službu.

Pieseň „Pre Krista v boj zve strážny“,  podanie rúk a slávnostný východ z chrámu bolo zavŕšením slávnostnej chvíle.

Na záver Slávnostných služieb Božích sa slávnostné zhromaždenie presunulo do vedľajších budov Kina Akropola a Základnej školy Pavla Križku, kde na hostí čakalo občerstvenie.

Služby Božie sa zapísali nielen do histórie Zvolenského seniorátu či cirkevného zboru v Kremnici, ale aj do sŕdc prítomných pozvaných hostí, ako aj všetkým veriacim. Boli naplnené Božím požehnaním, pokojom a radosťou. Prosíme Pána Boha, aby sa priznal k svojim služobníkom a požehnal prácu, ktorú budú v Jeho mene medzi nami konať.

 

Ľubomír Žila, Foto: Mária Morová a Ivan Čillík / 2.10.2020

Viac foto: Ivan Čillík: http://www.ivancillik.eu/129737-instalacia-seniora-zvolenskeho-senioratu-jozefa-paceka?fbclid=IwAR25mT-OhgT4nuAj8l3HNOOtI5oSNZ5invwnuiNfXVnnTfHQ4_9T9DWbvQA

 

Zdieľať na sociálnych sieťach